ALPIN

 • Огледален компас с на пълно луминисциращ въртящ се ринг 360° скала (деленение за всеки 2 градуса).
 • Диаметър на капсулата Ø 44 мм.
 • Инклинационна скала, както и възможност за коригиране на магнитната деклинация.
 • Скала за наклони  за М 1:25 000 и 1:50 000
 • Луминисциращи маркери на върха на стрелката и символ север "N"
 • Мащабни скали за М 1:25 000 и 1:50 000
 • Контролни шаблони маркери, лепнещи маркери, 
 • Прозрачна основа с увеличително стъкло 18 диоптера.
 • Таблица за конвертиране на градуси/проценти.
 • В комплект: с връзка 
 • Размери 105х60х16 мм.,
 • Тегло 70 гр.

Цена - 73,20 лв.

 

 

 

SPECIAL

Огледален компас с капак.

 

 

 

SHERPA

Огледален компас с религолируема настройка на магнитното отклонение ...

 

 LUMO TEC

Капакът и основата са изработени от специална пластмаса.