MERIDIAN MG-3002  / Улянов/ геоложки компас

 Универсален призмен бусол /компас/ с вградени призма за прецизно наблюдение и нишка за следене на избраната посока. Клинометър - с две лупи (за горно и долно визиране) за едновременно измерване на хоризонтални и вертикални разлики в различни дименсии. Лявата лупа - от 0 до 90 градуса нагоре, а дясната от 0 до 90 градуса надолу

Много удобен за бързо залагане на профили при трасировка на временни и /или горски пътища, изчисляване на височини и за други приложения.

 

Възможност за закрепване на статив за по-прецизни измервания

 

В комплект с защитна кожена калъфка, нивелир на базата  и разглобяема /на три части/ линия.

 

ЦЕНА - 900,00 лева с ДДС

 

MERIDIAN MG-3002  / Улянов/ геоложки компас

 Универсален призмен бусол /компас/