Горски клупи ProTax

С пластифицирана лицева повърхност, устойчиво нанесени двустранно скали. Дръжки от черен полиамид BАSF, челюсти – от термообработена алуминиева сплав с пластифицирана повърхност. За измерване / таксация и инвентаризация на диаметри / кръгови площи при стоящи стъбла и др, със скали през: 1мм, 1см, и по степени на дебелина през 2см и 4см, кръгова площ.

ProTax-50 за диаметри до 52 см , тегло – 0,6 кg
Цена - 42,00 с ДДС

ProTax-70 за диаметри до 72 см , тегло – 0,8 кg
Цена - 46,80 с ДДС

ProTax-100 за диаметри до 100 см , тегло – 1,0 кg
Цена - 49,50 с ДДС 

ГЕЙЛЕРОВ НОМЕРАТОР

Еднодисков, 0-9 цифри, тегло –1кг

Горски клупи ProCub

С пластифицирана лицева повърхност, устойчиво нанесени двустранно скали....

КОРОСНЕМАЧ