1 S JET EXPLORER

Състезателен компас с голяма увеличетелна лупа и широка бързо успокоявящя се стрелка.Флуорисцираща – за бързо отчитане. Червено-черна линия ориентирана Север-Юг. Два маркера на капсулата за лесно и сигурно ориентиране на стрелката спрямо север. Премахваща се плъзгаща скала. Раз­мери 125х60, градуси 0÷3600, скали мм. и 1:15 000, тегло 52 гр.

 

2 NL EXPLORER

Компас за спортно ориентиране и за....

5 NL VICTOR

Класически състезателен компас.....

1 S JET EXPLORER

Състезателен компас с голяма увеличетелна лупа и ...