SILVA VOYAGER 8040

Компактен огледален компас, който също така има вграден термометър на капачето. Инклинационна скала за измерване на вертикалните ъгли.

  • Клинометър за наклони в градуси;
  • Уравняване на деклинацията;
  • Мащабни скали в мм и inch;
  • Защитно капаче с огледало;
  • Термометър;
  • Горещо щамповани скали.

 

SILVA VOYAGER 8040

Огледален компас, който също така има вграден термометър на капачето. Клинометър за ...

SILVA VOYAGER 8010

Традиционен дизайн, с увеличително стъкло и уравняване на деклинации ...

SILVA VOYAGER 9020

Компактна база на компаса със скали в мм и inch, екипиран синклинационна скала ...