BL 7

С два спусъка за горно и долно мерене от разстояния 15, 20, 30 и 40 м (с една стрелка), както и скала за наклони в градуси от -30 до +60;, за отчитане, без призма за визиране на разстояния по мерна латичка, с номограми за корекции на наклонени разстояния и скала за превръщане от градуси в %, без чантичка.

Доставка - по предварителна заявка

 

BL 6

Идеален за точното измерване на височината на дървото. Отчета на измерване се вижда директно на ....

BL 7

С два спусъка за горно и долно мерене от разстояния 15, 20, 30 и 40 м (с една стрелка), както и ...