RELASKOP-TECHNIK - ГЕРМАНИЯ

Spiegel - Relaskop - Огледален реласкоп на Битерлих

Реласкопите обикновено са известни с анализиране и отчитане на точките, метод който определя гъстотата на единица площ (кръгова площ) на дърветата посредством метода на преброяване. Реласкопът автоматично коригира всякаква инклинация по линията на визиране, правейки възможно лесното намиране на запаса на квадратен метър на сечение на хектар на гръдна височина (около 1,3 м от земята) или на друга височина.Реласкопът предлага и някои други измервателни приложения.

  • Определяне на хоризонталната дистанция с автоматично коригиране на инклинационния ъгъл.
  • Измерване на средната височина на дърветата или височината съответстваща на средния диаметър на дървото.
  • Измерване на по горния клас диаметър за стъблата със средна височина.
  • Бързо определяне на съотношението височина/диаметер на стоящи дърветата.
  • Определя стъблената форма и сумата от стоящите дървета по формулата на Pressler.
  • Определяне на наклона на терена.

Реласкопите са иструменти за изледване на различни параметри (напр. кръгова площ) в променливи участъци, имащи различно площно разпределение. Съответния брой дървета на хектар произтича от анализирането и отчитане на точките.Докато оптично-механичните функции на всички Spiegel - Relaskop са еднакви, те се предлагат с четири различни скали в зависимост от тяхното използване.

AMERICAN, WIDE, METRIC STANDART, METRIC CP

Доставка само при заявка

 

DIAL DENDRO

Дендрометър - за много прецизно измерване прирастът на дърве-тата.

 

RELASKOP-TECHNIK

Spiegel - Relaskop - Огледален реласкоп на Битерлих - Реласкопите обикновено са известни с  ...

 

BITTERLICH SECTOR - FORK

BITTERLICH SECTOR - FORK - е инструмент за измерване диа-метърът на дърветата на ...