За нас

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Политика за защита на личните данни

"Пролес инженеринг" ООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма за бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията посочени в настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

 

Вашите лични данни

Предоставените ни от Вас лични данни при попълване на електронните форми на сайта използваме единствено за обратна връзка и изпълнение на заявената услуга.

 

Разкриване на Вашите лични данни

"Пролес инженеринг" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/Клиента на трети лица освен в един от следните случаи:

  • когато е получил изрично писмено съгласие от  Потребителя/Клиента;
  • информацията е изискана от държавните органи или длъжности лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
  • когато сме задължени по закон да предоставим информацията.